Skip to Main Content

A study of the relationship between wetland vegetation communities and water regimes using a combined remote sensing and hydraulic modeling approach

Hydrology Research (2016) 47 (S1): 278–292.
This article has been cited by the following articles in journals that are participating in CrossRef Cited-by Linking.
 • Shaojie Mu
 • Bing Li
 • Jing Yao
 • Guishan Yang
 • Rongrong Wan
 • Xibao Xu
Science of The Total Environment (2020) 725: 138096.
 • Yunliang Li
 • Qi Zhang
 • Zhiqiang Tan
 • Jing Yao
Journal of Hydrology (2020) 585: 124852.
 • Ruichang Shen
 • Zhichun Lan
 • Xingyun Huang
 • Yasong Chen
 • Qiwu Hu
 • Changming Fang
 • Binsong Jin
 • Jiakuan Chen
Journal of Soils and Sediments (2020)
 • Xinggen Liu
 • Qi Zhang
 • Yunliang Li
 • Zhiqiang Tan
 • Adrian D. Werner
Journal of Hydrology (2020) 585: 124810.
 • Siyang Yao
 • Xinyu Li
 • Chenglin Liu
 • Jing Zhang
 • Yuekang Li
 • TingT Gan
 • Bo Liu
 • Weiming Kuang
Ecological Indicators (2020) 117: 106556.
 • Xingwang Fan
 • Yuanbo Liu
 • Guiping Wu
 • Xiaosong Zhao
Remote Sensing (2020) 12 (4): 700.
 • Z Tan
 • J Melack
 • Y Li
 • X Liu
 • B Chen
 • Q Zhang
Environmental Research Letters (2020) 15 (5): 054021.
 • Siyang Yao
 • Xinyu Li
 • Chenglin Liu
 • Dongyang Yuan
 • Longhui Zhu
 • Xiangyu Ma
 • Jie Yu
 • Gang Wang
 • Weiming Kuang
Water (2019) 11 (8): 1639.
 • Ruichang Shen
 • Zhichun Lan
 • Yasong Chen
 • Fei Leng
 • Binsong Jin
 • Changming Fang
 • Jiakuan Chen
Journal of Freshwater Ecology (2019) 34 (1): 757.
 • Sheng Liu
 • Yuwei Chen
 • Jinfu Liu
Journal of Freshwater Ecology (2019) 34 (1): 37.
 • Yunliang Li
 • Qi Zhang
 • Yongjiu Cai
 • Zhiqiang Tan
 • Huawu Wu
 • Xinggen Liu
 • Jing Yao
Science of The Total Environment (2019) 660: 245.
 • Zhiqiang Tan
 • Yunliang Li
 • Xiuli Xu
 • Jing Yao
 • Qi Zhang
Journal of Hydrology (2019) 572: 148.
 • Xu-chun Ye
 • Yuan-ke Meng
 • Li-gang Xu
 • Chong-yu Xu
Science of The Total Environment (2019) 659: 302.
 • Ya Li
 • Xiubo Yu
 • Qun Guo
 • Yu Liu
 • Shaoxia Xia
 • Guangshuai Zhang
 • Quanjun Zhang
 • Houlang Duan
 • Liang Zhao
Journal of Freshwater Ecology (2019) 34 (1): 379.
 • Yunliang Li
 • Qi Zhang
 • Jing Yao
 • Zhiqiang Tan
 • Xinggen Liu
Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (2019) 33 (11-12): 2071.
 • Xue Dai
 • Rongrong Wan
 • Guishan Yang
 • Xiaolong Wang
 • Ligang Xu
 • Yanyan Li
 • Bing Li
Frontiers of Earth Science (2019) 13 (2): 398.
 • Xiaojun Zheng
 • Jing Fu
 • Noelikanto Ramamonjisoa
 • Weihong Zhu
 • Chunguang He
 • Chunyan Lu
Sustainability (2019) 11 (6): 1559.
 • Min Wang
 • Qing Gu
 • Guihua Liu
 • Jingwei Shen
 • Xuguang Tang
Sustainability (2019) 11 (18): 4936.
 • Yunliang Li
 • Qi Zhang
 • Jianrong Lu
 • Jing Yao
 • Zhiqiang Tan
River Research and Applications (2019) 35 (1): 25.
 • Yunliang Li
 • Qi Zhang
 • Xinggen Liu
 • Zhiqiang Tan
 • Jing Yao
Journal of Hydrology (2019) 578: 124055.
 • Xuchun Ye
 • Chong-Yu Xu
 • Qi Zhang
 • Jing Yao
 • Xianghu Li
Water Resources Management (2018) 32 (4): 1467.
 • Guotao Zhang
 • Jinxi Song
 • Ming Wen
 • Junlong Zhang
 • Weiwei Jiang
 • Liping Wang
 • Feihe Kong
 • Yuanyuan Wang
Hydrology Research (2017) 48 (2): 355.
 • Vahid Nourani
 • Ahmad Fakheri Fard
 • Hoshin V. Gupta
 • David C. Goodrich
 • Faegheh Niazi
Hydrology Research (2017) 48 (6): 1455.
 • Xiuli Xu
 • Qi Zhang
 • Yunliang Li
 • Xianghu Li
Hydrology Research (2016) 47 (S1): 293.
Close Modal
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close Modal
Close Modal