Skip to Main Content

Acknowledgement to Reviewers

The high scientific standards maintained by Journal of Water and Climate Change in its papers owe much to the continuing dedication of the journal's reviewers, who give freely of their time and expertise. IWA Publishing is pleased to pay tribute to this contribution by recognizing those who have participated in the review process. Thus, the Editors of Journal of Water and Climate Change acknowledge with particular gratitude the following reviewers who have reviewed papers during the period January 2018–December 2018.

Enayat Abbasi Jean Fried Xiushan Li Khalid Qahman Nikos Tzortzakis
Mahyar Aboutalebi Guobin Fu Yanbin Li Wei Qi Ahmet Udulag
Ijaz Ahmad Yen-Pei Fu Fu Zhanling Li Xin Qi Georges Vachaud
Sharif Ahmed Yoichi Fujihara Heng Liang Budong Qian Kees van Diepen
Hyunwok Ahn Carlos Galvão Zhongmin Liang Guanghua Qin Borja Velazquez-Marti
Li Ainong Sudershan Gangrade Yeo Lim Nianxiu Qin Kim Vercruysse
Ahmed Alabdulkader Jianhua Gao C.M. Lin Deepashree Raje Ronny Verhoeven
Alla Aleksanyan Massimo Gardiman Bingjun Liu K. Srinivasa Raju O. Vigiak
Thomas Alexandridis Shirley Gato-Trinidad Fengjie Liu R.Venkata Ramana Huakun Wang
Maria Almagro Jinyi Ge Ruifang Liu Hadi Ramezani Etedali Jingli Wang
Omer Asikoglu Govert Geldof Shiliang Liu Deeksha Rastogi Kuifeng Wang
Aziz Aziz Pantazis Georgiou Wenfeng Liu Maheswaran Rathinasamy Peitao Wang
Junjie Ba Raffaele Giordano Xiaoshou Liu Christoph Maria Ravesloot Wenkai Wang
Azadeh Babaee Narendra Goel Yiwen Liu Maik Renner Wensheng Wang
Xiao Bai Alireza Gohari Hugo Loaiciga D Rivera Yongming Wang
Bruno Barroca Glenn Goldman Athanasios Loukas Juan Antonio Rodríguez Díaz Yulan Wang
Andrew Barton Emilio González Sánchez Daniela Lovarelli Emanuele Romano Sarah Ward
Rezq Basheer-Salimia Merve Gorguner Shaoyou Lu Giuseppe Rossi Abrham Wassie
Mamuye Belihu Zhenghua Gu Qingshui Lu Aurelija Rudzianskaite Li Wei
Abdelkader Benkhaled Emna Guermazi Xiaolan Lu D.A. Sachindra Wang Weiliang
Deepak Bisht Nayab Gul Haifeng Lu Mohammed al Saji X Wen
Matthijs Bonte Danlu Guo Ming Luo Neelakantan Sajikumar Piotr Wolski
Ali Bouamrane Nicolas Guyennon Cong Ma Luigi Sansone Di Wu
Zoubir Bouazza Bangshuai Han Guang Ma Christian Schaum Liang Wu
Luigia Brandimarte Jun Han Hongzhong Ma Louis Scuderi Shengjun Wu
Marek Brennensthul Yuji Hara Hua Ma Vinit Sehgal Xiangyang Wu
Justin Brookes Danial Hashmi Ryan MacDonald Sumit Sen Srisunee Wuthiwongyothin
Michael Bruen Weipeng He Mariusz Maciejczak Mohammed Sharif Stefanos Xenarios
Laura Bulgariu Frank Herrmann Alain Mailhot Yan-Jun Shen Siyuan Xian
Vito Cantore Mathew Herrnegger Stephen Mallory Zhenxing Shen Danmei Xie
Yongqiang Cao Bang Ho Qixia Man Changdong Sheng Tao Xie
Yu Qing Cao Yu-Ming Hsieh Maja Manojlovic Bing Shi Xiaomin Xie
Iacopo Carnacina Gordon Huang Robert Mendelsohn Mohammadreza Shiri Meiyan Xing
Kara Carr Yunkai Huang Li Min Hung-Yee Shu Zhangqiang Xiong
M Sercan Ceyhan Xiaoliu Huangfu Diptimayee Mishra Judith Simonyan Ping Xu
Mohamed Chachoua Waheed Iqbal S Mohanasundaram Prafull Kumar Singh Ahmad Shukri Yahya
David Chanasyk Masoud Irannezhad Henk Moll Tushar Sinha Hongliang Yan
Savin Chand Yoshihiko Iseri Arpita Mondal Sevinc Sirdas Zhicheng Yan
Chandramouli Chandramouli Kei Ishida José Luis Moreno Ortego patrick Smeets Ningfang Yang
Heejun Chang Shaleen Jain Erik Mostert Adriano Sofo Yongchuan Yang
Ming-Chin Chang Changyoon Jeong Soumaila Moumouni Hamid Reza Solaymani Osbooei Masoud Yazdanpanah
K.W. Chau Yeun-Woo Jeong Shingai Mugambiwa Xinjie Song Xuchun Ye
Quang Chau Liu Ji Lal Muthuwatta Xiulan Song Hongtao Yi
Jie Chen Peter Johnston Nitin Muttil Sarat Sreepathi Yongkon Yi
Lei Chen Osden Jokonya Francesca Muzzillo Milan Stojković Xiaogang Yin
Tianxiang Chen Niraj  Joshi Pradeep Naik Ruzica Stricevic Sunkwon Yoon
Xi Chen V. Jothiprakash K D W Nandalal Sabine Stuart-Hill Jinsheng You
Yi-Ching Chen Mahdi Kalantari Umamahesh Nanduri Jingbo Su Fawen Yu
Ke-Sheng Cheng Jagath Kaluarachchi Balaji Narasimhan Fangqiang Sun Soonyoung Yu
Yong Cheng Ahmed Kanawy Sara Nazif Shijun Sun Xingxiu Yu
Fai Chow Hyunwoo Kang Kim Loi Nguyen Xiaogang Sun Ruifu Yuan
Barry Croke Mitthan Kansal Quang Nguyen Yu Sun W Yuntao
Anik Daigle Chao-Lang Kao Truong Huy Nguyen Sur Suryadi Mark Zandvoort
Jose de Oliveira Kanak Kanti Kar Mae Noble Jan Szolgay Chuanfu Zang
Bhubaneswor Dhakal Jong-Suk Kim Seong Jin Noh Tomohiro Tanaka Lotfi Zeghadnia
Andres Diaz Tae-Woong Kim Johan Normark Xingying Tang Martina Zelenakova
Alain Dib Sungwok Kim Vahid Nourani Ye Tao Zhengzhong Zeng
Zoi Dokou Megan Klaar Chantha Oeurng Alejandra Teutli Jian Zhang
Nanco Dolman Anthony Kola-Olusanya Samuel Ofosu Anim Danai Thaitakoo Qinli Zhang
Xinzhong Du Konstantinos Komnitsas Feng Pan Praveen Thakur Weimin Zhang
Antanas Dumbraukas Georgios Koubouris Yuepeng Pan Shengyan Tian Zezhong Zhang
Sam Earman Matthew Kursah Yiannis Panagopoulos Shimin Tian Jun Zhao
David Ebbs Azam Lashkari Ashish Pandey Tibebe Tigabu Tony Zhao
Ali Ercan Yue Lee Alison Parker Federico Tinivella W. Zhen
Sylvia Esterby Bin Li Prem Patel Andrijana Todorović Defeng Zheng
Xing Fang Bo Li George Paul Mladen Todorovic Xingming Zheng
Kong Fanqing Chenchen Li Lai Peng Kinya Toride Yan Zheng
Janos Feher Jialin Li Chris Perera Huu Tran Shiqiao Zhou
Liangshan Feng Jianzhu Li Santosh M. Pingale Toan Trinh  
Xingru Feng Jun-de Li Vasileios Pisinaras Vinod Tripathi  
Bonnie Flohr Tan Li Ina Pohle Tongbi Tu  
Foad Foolad Weihua Li Rodrigo Proença de Oliveira Adtya Tyagi  
Close Modal
This Feature Is Available To Subscribers Only

Sign In or Create an Account

Close Modal
Close Modal