Skip to Main Content
Table 1

Beachgoer characteristics, by beach. NEEAR Water Study, 2003–2009

BBEBFBGBSSBMarineHBSBWBWPFreshwaterOverall
n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)
Participants 15,726 (29.0) 1,351 (2.5) 2,022 (3.7) 2,977 (5.5) 11,159 (20.6) 33,235 (61.3) 2,840 (5.2) 10,921 (20.1) 2,877 (5.3) 4,377 (8.1) 21,015 (38.7) 54,250 (100.0) 
Age of beachgoers             
 0–4 years 908 (5.9) 75 (5.7) 241 (11.9) 238 (8.1) 647 (5.9) 2,109 (6.4) 185 (6.6) 909 (8.6) 214 (7.5) 344 (8.1) 1,652 (8.1) 3,761 (7.1) 
 5–9 years 1,208 (7.8) 121 (9.1) 287 (14.2) 269 (9.2) 921 (8.4) 2,835 (8.6) 268 (9.5) 1,225 (11.6) 261 (9.1) 492 (11.6) 1,793 (8.8) 5,052 (9.5) 
 10–14 years 1,490 (9.6) 103 (7.8) 189 (9.4) 167 (5.7) 886 (8.1) 2,648 (8.1) 230 (8.2) 920 (8.7) 232 (8.1) 411 (9.7) 1,808 (8.8) 4,628 (8.7) 
 15–19 years 1,365 (8.8) 134 (10.1) 111 (5.5) 153 (5.2) 885 (8.0) 5,776 (17.6) 163 (5.8) 987 (9.3) 357 (12.5) 301 (7.1) 3,321 (16.2) 4,456 (8.4) 
 20–29 years 3,039 (19.6) 331 (25.0) 275 (13.6) 504 (17.2) 1,627 (14.8) 10,687 (32.6) 418 (14.8) 1,661 (15.7) 709 (24.8) 533 (12.6) 7,142 (34.8) 9,097 (17.1) 
 30–49 years 5,129 (33.1) 450 (34.0) 600 (29.7) 952 (32.4) 3,556 (32.3) 2,806 (8.6) 1,071 (37.9) 3,702 (35.0) 865 (30.2) 1,504 (35.6) 2,246 (11.0) 17,829 (33.4) 
 50–69 years 2,113 (13.6) 103 (7.8) 266 (13.2) 518 (17.6) 2,259 (20.5) 5,259 (16.0) 427 (15.1) 1,087 (10.3) 215 (7.5) 584 (13.8) 2,313 (11.3) 7,572 (14.2) 
 70+ years 260 (1.7) 8 (0.6) 52 (2.6) 138 (4.7) 227 (2.1) 685 (2.1) 61 (2.2) 89 (0.8) 12 (0.4) 60 (1.4) 222 (1.1) 907 (1.7) 
Race             
 White 65 (0.4) 798 (59.1) 1,320 (65.3) 1,882 (63.2) 10,513 (94.2) 14,578 (43.9) 2,554 (89.9) 9,543 (87.4) 2,091 (72.7) 3,499 (79.9) 17,687 (84.2) 32,265 (59.5) 
 Black 13 (0.1) 375 (27.8) 546 (27.0) 154 (5.2) 235 (2.1) 1,323 (4.0) 51 (1.8) 198 (1.8) 121 (4.2) 226 (5.2) 596 (2.8) 1,919 (3.5) 
 Other 15,648 (99.5) 178 (13.2) 156 (7.7) 941 (31.6) 411 (3.7) 17,334 (52.2) 235 (8.3) 1,180 (10.8) 665 (23.1) 652 (14.9) 2,732 (13.0) 20,066 (37.0) 
Ethnicity             
 Non-Hispanic 105 (0.7) 1,208 (89.6) 1,935 (95.7) 2,221 (74.7) 10,874 (97.7) 16,343 (49.3) 2,671 (94.3) 10,150 (93.3) 2,325 (81.6) 3,886 (89.1) 19,032 (90.9) 35,375 (65.4) 
 Hispanic 15,609 (99.3) 141 (10.5) 87 (4.3) 751 (25.3) 253 (2.3) 16,841 (50.8) 162 (5.7) 734 (6.7) 524 (18.4) 478 (11.0) 1,898 (9.1) 18,739 (34.6) 
BBEBFBGBSSBMarineHBSBWBWPFreshwaterOverall
n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)n (%)
Participants 15,726 (29.0) 1,351 (2.5) 2,022 (3.7) 2,977 (5.5) 11,159 (20.6) 33,235 (61.3) 2,840 (5.2) 10,921 (20.1) 2,877 (5.3) 4,377 (8.1) 21,015 (38.7) 54,250 (100.0) 
Age of beachgoers             
 0–4 years 908 (5.9) 75 (5.7) 241 (11.9) 238 (8.1) 647 (5.9) 2,109 (6.4) 185 (6.6) 909 (8.6) 214 (7.5) 344 (8.1) 1,652 (8.1) 3,761 (7.1) 
 5–9 years 1,208 (7.8) 121 (9.1) 287 (14.2) 269 (9.2) 921 (8.4) 2,835 (8.6) 268 (9.5) 1,225 (11.6) 261 (9.1) 492 (11.6) 1,793 (8.8) 5,052 (9.5) 
 10–14 years 1,490 (9.6) 103 (7.8) 189 (9.4) 167 (5.7) 886 (8.1) 2,648 (8.1) 230 (8.2) 920 (8.7) 232 (8.1) 411 (9.7) 1,808 (8.8) 4,628 (8.7) 
 15–19 years 1,365 (8.8) 134 (10.1) 111 (5.5) 153 (5.2) 885 (8.0) 5,776 (17.6) 163 (5.8) 987 (9.3) 357 (12.5) 301 (7.1) 3,321 (16.2) 4,456 (8.4) 
 20–29 years 3,039 (19.6) 331 (25.0) 275 (13.6) 504 (17.2) 1,627 (14.8) 10,687 (32.6) 418 (14.8) 1,661 (15.7) 709 (24.8) 533 (12.6) 7,142 (34.8) 9,097 (17.1) 
 30–49 years 5,129 (33.1) 450 (34.0) 600 (29.7) 952 (32.4) 3,556 (32.3) 2,806 (8.6) 1,071 (37.9) 3,702 (35.0) 865 (30.2) 1,504 (35.6) 2,246 (11.0) 17,829 (33.4) 
 50–69 years 2,113 (13.6) 103 (7.8) 266 (13.2) 518 (17.6) 2,259 (20.5) 5,259 (16.0) 427 (15.1) 1,087 (10.3) 215 (7.5) 584 (13.8) 2,313 (11.3) 7,572 (14.2) 
 70+ years 260 (1.7) 8 (0.6) 52 (2.6) 138 (4.7) 227 (2.1) 685 (2.1) 61 (2.2) 89 (0.8) 12 (0.4) 60 (1.4) 222 (1.1) 907 (1.7) 
Race             
 White 65 (0.4) 798 (59.1) 1,320 (65.3) 1,882 (63.2) 10,513 (94.2) 14,578 (43.9) 2,554 (89.9) 9,543 (87.4) 2,091 (72.7) 3,499 (79.9) 17,687 (84.2) 32,265 (59.5) 
 Black 13 (0.1) 375 (27.8) 546 (27.0) 154 (5.2) 235 (2.1) 1,323 (4.0) 51 (1.8) 198 (1.8) 121 (4.2) 226 (5.2) 596 (2.8) 1,919 (3.5) 
 Other 15,648 (99.5) 178 (13.2) 156 (7.7) 941 (31.6) 411 (3.7) 17,334 (52.2) 235 (8.3) 1,180 (10.8) 665 (23.1) 652 (14.9) 2,732 (13.0) 20,066 (37.0) 
Ethnicity             
 Non-Hispanic 105 (0.7) 1,208 (89.6) 1,935 (95.7) 2,221 (74.7) 10,874 (97.7) 16,343 (49.3) 2,671 (94.3) 10,150 (93.3) 2,325 (81.6) 3,886 (89.1) 19,032 (90.9) 35,375 (65.4) 
 Hispanic 15,609 (99.3) 141 (10.5) 87 (4.3) 751 (25.3) 253 (2.3) 16,841 (50.8) 162 (5.7) 734 (6.7) 524 (18.4) 478 (11.0) 1,898 (9.1) 18,739 (34.6) 

Marine beach abbreviations: BB = Boquerón Beach, PR; EB = Edgewater Beach, MS; FB = Fairhope Beach, AL; GB = Goddard Beach, RI; SSB = Surfside Beach, SC. Freshwater beach abbreviations: HB = Huntington Beach, OH; SB = Silver Beach, MI; WB = West Beach, IN; WP = Washington Park, IN.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal