Skip to Main Content
Table 1

Hydrological station information

IDStation nameLongitudeLatitudeAnnual streamflow (m3/s)
A1 Damitan 100.24 35.32 19 
A2 Huangyuan 101.27 36.68 7.32 
A3 Dongjiazhuang 101.27 36.67 2.13 
A4 Xining 101.78 36.63 18.2 
A5 Ledu 102.41 36.48 39.6 
A6 Hanfuwan 106.15 36.60 0.331 
A7 Guojiaqiao 106.25 37.98 3.64 
A8 Hademengou 109.63 40.68 0.006 
A9 Hequ 111.15 39.37 474 
A10 Fugu 111.08 39.03 500 
A11 Qiaotou 111.13 38.93 0.01 
A12 Wenjiachuan 110.75 38.48 4.75 
A13 Gaojiachuan 110.48 38.25 6.32 
A14 Dingjiagou 110.25 37.55 18.3 
A15 Wubao 110.72 37.45 562 
A16 Baijiachuan 110.42 37.23 19.6 
A17 Ganguyi 109.80 36.70 3.36 
A18 Longmen 110.58 35.67 562 
A19 Jingle 111.92 38.33 10.8 
A20 Dudui 113.18 37.72 0.846 
A21 Yitang 111.83 37.00 10.5 
A22 Hongde 107.19 36.76 1.33 
A23 Tongren 102.02 35.52 15.1 
A24 Jiaqiao 107.90 36.08 2.37 
A25 Qingyang 107.88 36.00 3.99 
A26 Banqiao 107.98 35.92 0.386 
A27 Jingchuan 107.35 35.33 2.58 
A28 Yangjiaping 107.74 35.33 8.95 
A29 Yuluoping 107.89 35.33 8.69 
A30 Tuoshi 106.53 34.49 27.1 
A31 Qianyang 107.13 34.63 4.46 
A32 Weijiabao 107.74 34.30 33.6 
A33 Xianyang 108.70 34.32 62 
A34 Laoyukou 108.53 34.02 2.94 
A35 Chenhe 108.16 33.98 7.4 
S1 Tangnaihai 130.37 46.82 630 
S2 Yuanjiaan 107.3524 35.3355 2.1 
S3 Jingchuan 107.3523 35.3398 4.98 
IDStation nameLongitudeLatitudeAnnual streamflow (m3/s)
A1 Damitan 100.24 35.32 19 
A2 Huangyuan 101.27 36.68 7.32 
A3 Dongjiazhuang 101.27 36.67 2.13 
A4 Xining 101.78 36.63 18.2 
A5 Ledu 102.41 36.48 39.6 
A6 Hanfuwan 106.15 36.60 0.331 
A7 Guojiaqiao 106.25 37.98 3.64 
A8 Hademengou 109.63 40.68 0.006 
A9 Hequ 111.15 39.37 474 
A10 Fugu 111.08 39.03 500 
A11 Qiaotou 111.13 38.93 0.01 
A12 Wenjiachuan 110.75 38.48 4.75 
A13 Gaojiachuan 110.48 38.25 6.32 
A14 Dingjiagou 110.25 37.55 18.3 
A15 Wubao 110.72 37.45 562 
A16 Baijiachuan 110.42 37.23 19.6 
A17 Ganguyi 109.80 36.70 3.36 
A18 Longmen 110.58 35.67 562 
A19 Jingle 111.92 38.33 10.8 
A20 Dudui 113.18 37.72 0.846 
A21 Yitang 111.83 37.00 10.5 
A22 Hongde 107.19 36.76 1.33 
A23 Tongren 102.02 35.52 15.1 
A24 Jiaqiao 107.90 36.08 2.37 
A25 Qingyang 107.88 36.00 3.99 
A26 Banqiao 107.98 35.92 0.386 
A27 Jingchuan 107.35 35.33 2.58 
A28 Yangjiaping 107.74 35.33 8.95 
A29 Yuluoping 107.89 35.33 8.69 
A30 Tuoshi 106.53 34.49 27.1 
A31 Qianyang 107.13 34.63 4.46 
A32 Weijiabao 107.74 34.30 33.6 
A33 Xianyang 108.70 34.32 62 
A34 Laoyukou 108.53 34.02 2.94 
A35 Chenhe 108.16 33.98 7.4 
S1 Tangnaihai 130.37 46.82 630 
S2 Yuanjiaan 107.3524 35.3355 2.1 
S3 Jingchuan 107.3523 35.3398 4.98 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal