Table 2

Average values of flood control security index in the study area from 2007 to 2016

RegionRaRcReFS
Beijing 0.5150 0.5031 0.2132 0.4258 
Tianjin 0.7343 0.1358 0.1840 0.4737 
Hebei 0.5656 0.0428 0.1871 0.5344 
Shanxi 0.6055 0.0531 0.0718 0.5636 
Inner Mongolia 0.6150 0.2719 0.0954 0.4797 
Liaoning 0.6164 0.1722 0.2212 0.4629 
Jilin 0.5247 0.0649 0.2144 0.5137 
Heilongjiang 0.6584 0.0154 0.0943 0.6020 
Shanghai 0.3654 0.0321 0.0611 0.6145 
Jiangsu 0.3190 0.0010 0.0613 0.7709 
Zhejiang 0.4632 0.0084 0.1338 0.6285 
Anhui 0.5147 0.0137 0.2187 0.5813 
Fujian 0.4454 0.0580 0.1926 0.5303 
Jiangxi 0.5247 0.0234 0.2297 0.5549 
Shandong 0.5712 0.0092 0.0783 0.6385 
Henan 0.2643 0.0064 0.2314 0.6406 
Hubei 0.3644 0.0454 0.1936 0.5494 
Hunan 0.5185 0.0356 0.2318 0.5369 
Guangdong 0.4352 0.0585 0.1526 0.5410 
Guangxi 0.3543 0.0485 0.1351 0.5634 
Hainan 0.5439 0.0399 0.0818 0.5750 
Chongqing 0.4053 0.0854 0.1641 0.5246 
Sichuan 0.5295 0.0612 0.1723 0.5253 
Guizhou 0.4664 0.1050 0.1298 0.5197 
Yunnan 0.5745 0.1935 0.1744 0.4712 
Tibet 0.4157 0.2733 0.1922 0.4661 
Shaanxi 0.6509 0.1643 0.1837 0.4707 
Gansu 0.7150 0.1307 0.1260 0.4929 
Qinghai 0.5609 0.6281 0.2317 0.4088 
Ningxia 0.4540 0.2043 0.3703 0.4464 
Xinjiang 0.6254 0.3694 0.3534 0.4088 
RegionRaRcReFS
Beijing 0.5150 0.5031 0.2132 0.4258 
Tianjin 0.7343 0.1358 0.1840 0.4737 
Hebei 0.5656 0.0428 0.1871 0.5344 
Shanxi 0.6055 0.0531 0.0718 0.5636 
Inner Mongolia 0.6150 0.2719 0.0954 0.4797 
Liaoning 0.6164 0.1722 0.2212 0.4629 
Jilin 0.5247 0.0649 0.2144 0.5137 
Heilongjiang 0.6584 0.0154 0.0943 0.6020 
Shanghai 0.3654 0.0321 0.0611 0.6145 
Jiangsu 0.3190 0.0010 0.0613 0.7709 
Zhejiang 0.4632 0.0084 0.1338 0.6285 
Anhui 0.5147 0.0137 0.2187 0.5813 
Fujian 0.4454 0.0580 0.1926 0.5303 
Jiangxi 0.5247 0.0234 0.2297 0.5549 
Shandong 0.5712 0.0092 0.0783 0.6385 
Henan 0.2643 0.0064 0.2314 0.6406 
Hubei 0.3644 0.0454 0.1936 0.5494 
Hunan 0.5185 0.0356 0.2318 0.5369 
Guangdong 0.4352 0.0585 0.1526 0.5410 
Guangxi 0.3543 0.0485 0.1351 0.5634 
Hainan 0.5439 0.0399 0.0818 0.5750 
Chongqing 0.4053 0.0854 0.1641 0.5246 
Sichuan 0.5295 0.0612 0.1723 0.5253 
Guizhou 0.4664 0.1050 0.1298 0.5197 
Yunnan 0.5745 0.1935 0.1744 0.4712 
Tibet 0.4157 0.2733 0.1922 0.4661 
Shaanxi 0.6509 0.1643 0.1837 0.4707 
Gansu 0.7150 0.1307 0.1260 0.4929 
Qinghai 0.5609 0.6281 0.2317 0.4088 
Ningxia 0.4540 0.2043 0.3703 0.4464 
Xinjiang 0.6254 0.3694 0.3534 0.4088 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal