Table 3

Average values of resources security index in the study area from 2007 to 2016

RegionWUCRS
Beijing 0.0869 0.8584 0.1194 0.2630 
Tianjin 0.0523 0.8030 0.0834 0.2303 
Hebei 0.1883 0.4642 0.1379 0.2496 
Shanxi 0.2657 0.4687 0.0943 0.2602 
Inner Mongolia 0.6706 0.5648 0.2053 0.4434 
Liaoning 0.2861 0.6396 0.4130 0.4273 
Jilin 0.5264 0.5404 0.5955 0.5531 
Heilongjiang 0.6373 0.5673 0.3549 0.5050 
Shanghai 0.2041 0.8885 0.0022 0.2603 
Jiangsu 0.4157 0.6121 0.0219 0.3051 
Zhejiang 0.6721 0.6215 0.4005 0.5490 
Anhui 0.5612 0.4551 0.2649 0.4141 
Fujian 0.7374 0.6237 0.2529 0.4938 
Jiangxi 0.7847 0.5178 0.3356 0.5100 
Shandong 0.1185 0.5785 0.1037 0.2345 
Henan 0.2341 0.4623 0.2264 0.2990 
Hubei 0.5916 0.5692 0.9986 0.6572 
Hunan 0.6946 0.5069 0.3699 0.5056 
Guangdong 0.6066 0.6307 0.2099 0.4476 
Guangxi 0.8142 0.4814 0.6873 0.6343 
Hainan 0.6451 0.5645 0.4140 0.5313 
Chongqing 0.5656 0.6057 0.1991 0.4268 
Sichuan 0.6843 0.4768 0.2387 0.4364 
Guizhou 0.7236 0.4272 0.4199 0.5030 
Yunnan 0.7638 0.4638 0.7863 0.6399 
Tibet 1.0000 0.2796 0.4480 1.0000 
Shaanxi 0.4558 0.4824 0.1298 0.3364 
Gansu 0.3851 0.3781 0.1976 0.3148 
Qinghai 0.9571 0.4614 0.9819 0.6879 
Ningxia 0.0542 0.5006 0.2218 0.2363 
Xinjiang 0.7689 0.4353 0.4179 0.5131 
RegionWUCRS
Beijing 0.0869 0.8584 0.1194 0.2630 
Tianjin 0.0523 0.8030 0.0834 0.2303 
Hebei 0.1883 0.4642 0.1379 0.2496 
Shanxi 0.2657 0.4687 0.0943 0.2602 
Inner Mongolia 0.6706 0.5648 0.2053 0.4434 
Liaoning 0.2861 0.6396 0.4130 0.4273 
Jilin 0.5264 0.5404 0.5955 0.5531 
Heilongjiang 0.6373 0.5673 0.3549 0.5050 
Shanghai 0.2041 0.8885 0.0022 0.2603 
Jiangsu 0.4157 0.6121 0.0219 0.3051 
Zhejiang 0.6721 0.6215 0.4005 0.5490 
Anhui 0.5612 0.4551 0.2649 0.4141 
Fujian 0.7374 0.6237 0.2529 0.4938 
Jiangxi 0.7847 0.5178 0.3356 0.5100 
Shandong 0.1185 0.5785 0.1037 0.2345 
Henan 0.2341 0.4623 0.2264 0.2990 
Hubei 0.5916 0.5692 0.9986 0.6572 
Hunan 0.6946 0.5069 0.3699 0.5056 
Guangdong 0.6066 0.6307 0.2099 0.4476 
Guangxi 0.8142 0.4814 0.6873 0.6343 
Hainan 0.6451 0.5645 0.4140 0.5313 
Chongqing 0.5656 0.6057 0.1991 0.4268 
Sichuan 0.6843 0.4768 0.2387 0.4364 
Guizhou 0.7236 0.4272 0.4199 0.5030 
Yunnan 0.7638 0.4638 0.7863 0.6399 
Tibet 1.0000 0.2796 0.4480 1.0000 
Shaanxi 0.4558 0.4824 0.1298 0.3364 
Gansu 0.3851 0.3781 0.1976 0.3148 
Qinghai 0.9571 0.4614 0.9819 0.6879 
Ningxia 0.0542 0.5006 0.2218 0.2363 
Xinjiang 0.7689 0.4353 0.4179 0.5131 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal