Table 4

Average values of ecological security index in the study area from 2007 to 2016

RegionRWREES
Beijing 0.8155 1.0000 0.9124 
Tianjin 0.0916 0.0000 0.0648 
Hebei 0.4353 0.4219 0.4286 
Shanxi 0.2689 0.0000 0.1901 
Inner Mongolia 0.7445 0.0000 0.5264 
Liaoning 0.4391 1.0000 0.7723 
Jilin 0.6747 0.4290 0.5654 
Heilongjiang 0.6690 0.4026 0.5521 
Shanghai 0.4786 0.0000 0.3384 
Jiangsu 0.3497 0.1389 0.2661 
Zhejiang 0.7189 0.9088 0.8194 
Anhui 0.6167 0.5489 0.5838 
Fujian 0.7980 0.7488 0.7738 
Jiangxi 0.9369 1.0000 0.9690 
Shandong 0.4693 0.4599 0.4646 
Henan 0.5095 0.6689 0.5946 
Hubei 0.8050 0.7883 0.7967 
Hunan 0.9821 0.0000 0.6945 
Guangdong 0.7891 0.7387 0.7643 
Guangxi 0.9585 1.0000 0.9795 
Hainan 0.9370 0.6689 0.8141 
Chongqing 0.9928 0.0000 0.7020 
Sichuan 0.8846 0.6645 0.7823 
Guizhou 0.8142 1.0000 0.9118 
Yunnan 0.8693 0.6594 0.7716 
Tibet 0.9948 1.0000 0.9974 
Shaanxi 0.6797 1.0000 0.8550 
Gansu 0.7485 1.0000 0.8832 
Qinghai 0.9749 1.0000 0.9875 
Ningxia 0.3671 0.0090 0.2597 
Xinjiang 0.9969 1.0000 0.9984 
RegionRWREES
Beijing 0.8155 1.0000 0.9124 
Tianjin 0.0916 0.0000 0.0648 
Hebei 0.4353 0.4219 0.4286 
Shanxi 0.2689 0.0000 0.1901 
Inner Mongolia 0.7445 0.0000 0.5264 
Liaoning 0.4391 1.0000 0.7723 
Jilin 0.6747 0.4290 0.5654 
Heilongjiang 0.6690 0.4026 0.5521 
Shanghai 0.4786 0.0000 0.3384 
Jiangsu 0.3497 0.1389 0.2661 
Zhejiang 0.7189 0.9088 0.8194 
Anhui 0.6167 0.5489 0.5838 
Fujian 0.7980 0.7488 0.7738 
Jiangxi 0.9369 1.0000 0.9690 
Shandong 0.4693 0.4599 0.4646 
Henan 0.5095 0.6689 0.5946 
Hubei 0.8050 0.7883 0.7967 
Hunan 0.9821 0.0000 0.6945 
Guangdong 0.7891 0.7387 0.7643 
Guangxi 0.9585 1.0000 0.9795 
Hainan 0.9370 0.6689 0.8141 
Chongqing 0.9928 0.0000 0.7020 
Sichuan 0.8846 0.6645 0.7823 
Guizhou 0.8142 1.0000 0.9118 
Yunnan 0.8693 0.6594 0.7716 
Tibet 0.9948 1.0000 0.9974 
Shaanxi 0.6797 1.0000 0.8550 
Gansu 0.7485 1.0000 0.8832 
Qinghai 0.9749 1.0000 0.9875 
Ningxia 0.3671 0.0090 0.2597 
Xinjiang 0.9969 1.0000 0.9984 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal