Skip to Main Content
Table 1

Characteristics of the study area

Sub-basinRiverStationMean discharge (m3/s)Area (km2)Shape factorSlopeMean elevation (m)Elevation difference (m)River length (km)
Jinsha River basin Downstream of Shigu Pingshan 4,394.49 252,217 3.10 7.45 3,042 5,620 5,430 
Upstream of Shigu Shigu 1,275.61 213,003 3.66 4.87 4,569 4,124 3,559 
Mintuo River basin Tuojiang Fushun 360.91 23,096 2.39 1.98 590 4,523 724 
Minjiang Gaochang 2,750.02 134,622 2.47 8.88 2,949 7,087 2,924 
Jialing River basin Jialing River Beibei 1,841.34 157,478 2.44 6.29 1,148 2,948 3,124 
Wu River basin Wujiang Wulong 1,415.63 80,099 2.71 3.91 1,104 2,628 1,237 
Han River basin Hanjiang Baihe 686.30 54,085 2.06 6.29 1,148 2,948 1,462 
Dongting Lake basin Xiangjiang Xiangtan 1,990.02 78,659 2.19 3.02 338 1,857 2,200 
Yuanjiang Taoyuan 2,028.19 86,172 2.55 3.32 622 2,378 2,210 
Lishui Shimen 456.86 15,118 1.96 5.12 722 2,204 332 
Poyang Lake basin Gangjiagn Waizhou 2,032.18 83,532 2.27 2.46 287 2,026 1,454 
Fuhe Lijiadu 376.80 16,023 2.04 2.33 227 1,415 432 
Xinjiang Meigang 557.69 15,592 2.08 3.17 279 2,040 323 
Leanhe Shizhenjie 296.61 8,294 1.78 2.74 205 1,421 224 
Changhe Dufengkeng 155.62 4,938 1.73 3.01 246 1,361 156 
Sub-basinRiverStationMean discharge (m3/s)Area (km2)Shape factorSlopeMean elevation (m)Elevation difference (m)River length (km)
Jinsha River basin Downstream of Shigu Pingshan 4,394.49 252,217 3.10 7.45 3,042 5,620 5,430 
Upstream of Shigu Shigu 1,275.61 213,003 3.66 4.87 4,569 4,124 3,559 
Mintuo River basin Tuojiang Fushun 360.91 23,096 2.39 1.98 590 4,523 724 
Minjiang Gaochang 2,750.02 134,622 2.47 8.88 2,949 7,087 2,924 
Jialing River basin Jialing River Beibei 1,841.34 157,478 2.44 6.29 1,148 2,948 3,124 
Wu River basin Wujiang Wulong 1,415.63 80,099 2.71 3.91 1,104 2,628 1,237 
Han River basin Hanjiang Baihe 686.30 54,085 2.06 6.29 1,148 2,948 1,462 
Dongting Lake basin Xiangjiang Xiangtan 1,990.02 78,659 2.19 3.02 338 1,857 2,200 
Yuanjiang Taoyuan 2,028.19 86,172 2.55 3.32 622 2,378 2,210 
Lishui Shimen 456.86 15,118 1.96 5.12 722 2,204 332 
Poyang Lake basin Gangjiagn Waizhou 2,032.18 83,532 2.27 2.46 287 2,026 1,454 
Fuhe Lijiadu 376.80 16,023 2.04 2.33 227 1,415 432 
Xinjiang Meigang 557.69 15,592 2.08 3.17 279 2,040 323 
Leanhe Shizhenjie 296.61 8,294 1.78 2.74 205 1,421 224 
Changhe Dufengkeng 155.62 4,938 1.73 3.01 246 1,361 156 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal