Skip to Main Content
Table 5

The optimal parameter values of the hydrological model with the improved routing method

Catchmentba1a2a4c1c2c4c5
Pingshan 0.2 6.00 0.00 0.47 0.0038 0.00015 0.11 0.58 
Shigu 0.45 6.00 0.00 0.99 0.0125 0.00012 0.26 0.50 
Fushun 0.45 10 0.99 −2.32 0.12 0.0148 0.00224 0.14 0.66 
Gaochang 0.2 2.88 −6.00 1.00 0.0059 0.00028 0.91 0.64 
Beibei 0.3 5.45 −1.81 0.50 0.0120 0.00054 0.27 0.74 
Wulong 0.45 — — 0.88 0.0082 0.00026 0.40 0.90 
Baihe 0.3 10 — — 0.81 0.0090 0.00051 1.00 1.14 
Xiangtan 0.25 — — 0.22 0.0039 0.00012 0.21 0.79 
Taoyuan 0.2 — — 0.94 0.0040 0.00019 1.00 1.09 
Shimen 0.25 — — 0.91 0.0123 0.00080 1.00 1.19 
Waizhou 0.35 — — 0.97 0.0038 0.00007 0.91 0.89 
Lijiadu 0.4 — — 0.94 0.0044 0.00015 1.00 0.91 
Meigang 0.4 — — 0.94 0.0081 0.00043 1.00 0.96 
Shizhenjie 0.25 — — 0.95 0.0078 0.00085 1.00 0.89 
Dufengkeng 0.45 — — 0.76 0.0124 0.00104 0.24 0.78 
Catchmentba1a2a4c1c2c4c5
Pingshan 0.2 6.00 0.00 0.47 0.0038 0.00015 0.11 0.58 
Shigu 0.45 6.00 0.00 0.99 0.0125 0.00012 0.26 0.50 
Fushun 0.45 10 0.99 −2.32 0.12 0.0148 0.00224 0.14 0.66 
Gaochang 0.2 2.88 −6.00 1.00 0.0059 0.00028 0.91 0.64 
Beibei 0.3 5.45 −1.81 0.50 0.0120 0.00054 0.27 0.74 
Wulong 0.45 — — 0.88 0.0082 0.00026 0.40 0.90 
Baihe 0.3 10 — — 0.81 0.0090 0.00051 1.00 1.14 
Xiangtan 0.25 — — 0.22 0.0039 0.00012 0.21 0.79 
Taoyuan 0.2 — — 0.94 0.0040 0.00019 1.00 1.09 
Shimen 0.25 — — 0.91 0.0123 0.00080 1.00 1.19 
Waizhou 0.35 — — 0.97 0.0038 0.00007 0.91 0.89 
Lijiadu 0.4 — — 0.94 0.0044 0.00015 1.00 0.91 
Meigang 0.4 — — 0.94 0.0081 0.00043 1.00 0.96 
Shizhenjie 0.25 — — 0.95 0.0078 0.00085 1.00 0.89 
Dufengkeng 0.45 — — 0.76 0.0124 0.00104 0.24 0.78 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal