Skip to Main Content
Table 1

Basic information of the 20 hydrological stations in the HRB

Sub-basinRiverStationLon. (E°)Lat. (N°)Drainage area (104 × km2)Data period
Observed streamflowNatural streamflow
Huaihe River System (HRS) Huaihe R Changtaiguan 114.07 32.32 0.31 1956–2000 1956–2000 
Xixian 114.73 32.33 1.02 1956–2000 1956–2000 
Wangjiaba 115.6 32.43 3.06 1956–2000 1956–2000 
Lutaizi 116.63 32.57 8.86 1956–2000 1956–2000 
Wujiadu 117.37 32.95 12.13 1956–2000 1956–2000 
Honghe R Xincai 114.98 32.77 0.41 1956–2000 1956–2000 
Bantai 115.07 32.72 1.13 1956–2000 1956–2000 
Yinghe R Zhoukou 114.65 33.63 2.58 1956–2000 1956–2000 
Fuyang 115.83 32.9 3.52 1956–2000 1956–2000 
Qaunhe R Shenqiu 115.12 33.17 0.31 1956–2000 1956–2000 
Shihe R Jiangjiaji 115.73 32.3 0.59 1956–2000 1956–2000 
Pihe R Hengpaitou 116.37 31.6 0.44 1956–2000 1956–2000 
Huijihe R Zhuanqiao 115.35 34.02 0.34 1956–2000 1956–2000 
Wohe R Xuanwu 115.28 33.98 0.40 1959–2000 1959–2000 
Mengcheng 116.55 33.28 1.55 1956–2000 1956–2000 
Tuohe R Yongcheng 116.4 33.93 0.22 1956–2000 1956–2000 
Chihe R Mingguang 117.97 32.78 0.35 1956–2000 1956–2000 
Sanhe R Zhongdu 118.77 33.1 – 1956–2000 1956–2000 
Yishusi River System (YRS) Yihe R Linyi 118.4 35.02 1.03 1958–2000 1958–2000 
Shuhe R Daguanzhuan 118.55 34.8 0.45 1958–2000 1958–2000 
Sub-basinRiverStationLon. (E°)Lat. (N°)Drainage area (104 × km2)Data period
Observed streamflowNatural streamflow
Huaihe River System (HRS) Huaihe R Changtaiguan 114.07 32.32 0.31 1956–2000 1956–2000 
Xixian 114.73 32.33 1.02 1956–2000 1956–2000 
Wangjiaba 115.6 32.43 3.06 1956–2000 1956–2000 
Lutaizi 116.63 32.57 8.86 1956–2000 1956–2000 
Wujiadu 117.37 32.95 12.13 1956–2000 1956–2000 
Honghe R Xincai 114.98 32.77 0.41 1956–2000 1956–2000 
Bantai 115.07 32.72 1.13 1956–2000 1956–2000 
Yinghe R Zhoukou 114.65 33.63 2.58 1956–2000 1956–2000 
Fuyang 115.83 32.9 3.52 1956–2000 1956–2000 
Qaunhe R Shenqiu 115.12 33.17 0.31 1956–2000 1956–2000 
Shihe R Jiangjiaji 115.73 32.3 0.59 1956–2000 1956–2000 
Pihe R Hengpaitou 116.37 31.6 0.44 1956–2000 1956–2000 
Huijihe R Zhuanqiao 115.35 34.02 0.34 1956–2000 1956–2000 
Wohe R Xuanwu 115.28 33.98 0.40 1959–2000 1959–2000 
Mengcheng 116.55 33.28 1.55 1956–2000 1956–2000 
Tuohe R Yongcheng 116.4 33.93 0.22 1956–2000 1956–2000 
Chihe R Mingguang 117.97 32.78 0.35 1956–2000 1956–2000 
Sanhe R Zhongdu 118.77 33.1 – 1956–2000 1956–2000 
Yishusi River System (YRS) Yihe R Linyi 118.4 35.02 1.03 1958–2000 1958–2000 
Shuhe R Daguanzhuan 118.55 34.8 0.45 1958–2000 1958–2000 
Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal