Skip to Main Content
Table 2

Results of the MK test

Sub-basinRiverStationMK test for observed streamflow
MK test for natural streamflow
ZTrendΒ (m3·s−1·yr−1)ZTrendΒ (m3·s−1·yr−1)
Huaihe River System (HRS) Huaihe R Changtaiguan −0.27 ↓ −0.07 −0.09 ↓ −0.02 
Xixian −0.10 ↓ −0.05 −0.22 ↓ −0.21 
Wangjiaba −0.41 ↓ −0.59 −0.40 ↓ −0.55 
Lutaizi −1.04 ↓ −4.18 −0.30 ↓ −1.76 
Wujiadu −1.02 ↓ −4.03 −0.50 ↓ −5.44 
Honghe R Xincai −0.57 ↓ −0.13 −0.46 ↓ −0.12 
Bantai −0.61 ↓ −0.35 −0.66 ↓ −0.51 
Yinghe R Zhoukou −1.92 ↓ −1.36 −0.99 ↓ −0.68 
Fuyang −1.68 ↓ −1.55 −0.73 ↓ −0.82 
Qaunhe R Shenqiu −1.30 ↓ −0.12 0.13 ↑ 0.01 
Shih eR Jiangjiaji −1.64 ↓ −0.76 −0.19 ↓ v0.09 
Pihe R Hengpaitou −0.45 ↓ −0.19 −0.79 ↓ −0.27 
Huijihe R Zhuanqiao − 2.80 ↓ − 0.22 −1.32 ↓ −0.05 
Wohe R Xuanwu − 3.59 ↓ − 0.15 0.98 ↑ 0.03 
Mengcheng − 4.24 ↓ − 1.32 −1.91 ↓ −0.39 
Tuohe R Yongcheng − 5.52 ↓ − 0.12 −0.64 ↓ −0.01 
Chihe R Mingguang −0.16 ↓ −0.03 0.26 ↑ 0.07 
Sanhe R Zhongdu −0.94 ↓ −6.09 −0.54 ↓ −2.84 
Yishusi River Yihe R Linyi − 2.71 ↓ − 1.25 −1.82 ↓ −1.22 
System (YRS) Shuhe R Daguanzhuan − 2.52 ↓ − 0.57 −0.98 ↓ −0.25 
Sub-basinRiverStationMK test for observed streamflow
MK test for natural streamflow
ZTrendΒ (m3·s−1·yr−1)ZTrendΒ (m3·s−1·yr−1)
Huaihe River System (HRS) Huaihe R Changtaiguan −0.27 ↓ −0.07 −0.09 ↓ −0.02 
Xixian −0.10 ↓ −0.05 −0.22 ↓ −0.21 
Wangjiaba −0.41 ↓ −0.59 −0.40 ↓ −0.55 
Lutaizi −1.04 ↓ −4.18 −0.30 ↓ −1.76 
Wujiadu −1.02 ↓ −4.03 −0.50 ↓ −5.44 
Honghe R Xincai −0.57 ↓ −0.13 −0.46 ↓ −0.12 
Bantai −0.61 ↓ −0.35 −0.66 ↓ −0.51 
Yinghe R Zhoukou −1.92 ↓ −1.36 −0.99 ↓ −0.68 
Fuyang −1.68 ↓ −1.55 −0.73 ↓ −0.82 
Qaunhe R Shenqiu −1.30 ↓ −0.12 0.13 ↑ 0.01 
Shih eR Jiangjiaji −1.64 ↓ −0.76 −0.19 ↓ v0.09 
Pihe R Hengpaitou −0.45 ↓ −0.19 −0.79 ↓ −0.27 
Huijihe R Zhuanqiao − 2.80 ↓ − 0.22 −1.32 ↓ −0.05 
Wohe R Xuanwu − 3.59 ↓ − 0.15 0.98 ↑ 0.03 
Mengcheng − 4.24 ↓ − 1.32 −1.91 ↓ −0.39 
Tuohe R Yongcheng − 5.52 ↓ − 0.12 −0.64 ↓ −0.01 
Chihe R Mingguang −0.16 ↓ −0.03 0.26 ↑ 0.07 
Sanhe R Zhongdu −0.94 ↓ −6.09 −0.54 ↓ −2.84 
Yishusi River Yihe R Linyi − 2.71 ↓ − 1.25 −1.82 ↓ −1.22 
System (YRS) Shuhe R Daguanzhuan − 2.52 ↓ − 0.57 −0.98 ↓ −0.25 

Data series with significant trends at the 0.05 significance level are shown in bold.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal